เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2,000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร087-7399336,089-8608818,087-8452061
รับสาย เย็น 17.30น. - 20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร084-8038208 คุณภัส One2call

โปรโมชั่นแจกพระเครื่อง พระสมเด็จนางพญาไม้งิ้วดำไม้มงคล9อย่าง
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท พระสมเด็จนางพญา 1 องค์
ดูข้อมูลพระสมเด็จนางพญา คลิกที่นี่ บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

สิ่งสักการะในวาระฉลองพระชันษา๑๐๐ปีสังฆราช
พระเครื่อง
IP : 202.29.52.220

21 ต.ค. 2556
เวลา 15:46:44 น.

สิ่งสักการะในวาระฉลองพระชันษา๑๐๐ปีสังฆราช

สิ่งสักการะในวาระฉลองพระชันษา๑๐๐ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : เรื่องและภาพไตรเทพ ไกรงู
การสร้างสิ่งสักการะและวัตถุมงคลในวาระฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ถือว่าเป็นพระสังฆราชที่เจริญพระชันษายิ่งยืนนานกว่าพระสังฆราชพระองค์ใดๆ ในอดีต ทั้งทรงมีพรรษา รวมทั้งทรงครองตำแหน่งนานที่สุด

พระศากยวิสุทธิวงศ์ หรือ พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยฝ่ายการต่างประเทศ บอกว่า "การสร้างสิ่งสักการะและวัตถุมงคลในวาระฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการวัดบวรฯ ทั้งนี้จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์การจัดสร้างเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะไปสร้างวัด ศาสนสถาน ที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านทั้งหมด"

เนื่องในปีนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ ทางคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ มีมติเห็นมอบทุนในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประทานให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคารไว้ทั้งหมด ๑๗ แห่ง แห่งละ ๑๙ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

รพ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี รพ.เพ็ญ จ.อุดรธานี รพ.แม่จัน จ.เชียงราย รพ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รพ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน รพ.สมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย รพ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รพ.ตราด จ.ตราด รพ.ภูกระดึง จ.เลย รพ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช รพ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และรพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ในวาระการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้มีการจัดสร้างสิ่งมงคลสักการะ ประกอบด้วย ๑.หลวงพ่อทวด รุ่น มงคลมหาบารมี ๘๕ โดยอัญเชิญตราประจำวัด สิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์อันเป็นมงคลยิ่ง ๒ ประการ คือ ธรรมจักร อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระนามาภิไธย “สธ”มาประดิษฐานที่องค์หลวงพ่อทวด

หลวงพ่อทวด รุ่น มงคลมหาบารมี ๘๕ จัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช เพื่อการศึกษาในมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิมีภาระด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนมาก อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระภิกษุนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ที่มีเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเป็นจำนวนมาก

การจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมงคลมหาบารมี ๘๕ สมเด็จพระสังฆราชได้เมตตาประทานมวลสารอันเป็นมวลสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง นำมาเป็นชนวนมวลสารจัดสร้าง นอกจากนี้ยังมีมวลสารที่เป็นมงคลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรวบรวมจาก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณหลวงพ่อทวด ณ สถูปเจดีย์หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. โดยพระธรรมวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม และผู้อำนวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ส่วนพิธีเททองนำฤกษ์ได้ประกอบพิธี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๙ น. โดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธี

๒."พระกริ่งคชวัตร รุ่น ๒" ได้รับประทานอนุญาตให้เชิญ "ชนวนพระกริ่งคชวัตรรุ่นแรก" รวมทั้งชนวนพระกริ่งของวัดบวรนิเวศวิหารรุ่นต่างๆ เช่น ชนวนพระกริ่งปวเรศ ชนวนพระกริ่งบัวรอบ ชนวนพระกริ่งบวรรังษี ชนวนพระกริ่งไพรีพินาศ ชนวนพระกริ่ง ๗ รอบ ชนวนพระบูชา ภปร ชนวนพระบูชาพระชินสีห์ ชนวนพระบูชาพระศาสดา ชนวนครอบน้ำพระพุทธมนต์รุ่นต่างๆ เป็นต้น และชนวนแผ่นโลหะจารของพระเกจิจากทั่วประเทศที่ทรงรวบรวมไว้ ๑๐๘ องค์ มาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้าง และใช้สูตรผสมเต็มสูตรตามแบบการสร้างพระกริ่งของวัดบวรนิเวศวิหารที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ภายในองค์พระกริ่งทุกองค์ได้บรรจุเส้นพระเกศาและผงมวลสารที่พระองค์ประทานผสมทุกรายการ พร้อมกันนี้พระองค์ท่านประทานพระอนุญาตให้เชิญรูปตราสัญลักษณ์อักษรพระนาม "ญสส" มาประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

การสร้างพระกริ่งและครอบน้ำพระพุทธมนต์คชวัตรครั้งนี้ เป็นการจัดสร้างครั้งที่ ๒ โดยเคยมีการจัดสร้างมาแล้ว๑ ครั้ง เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ทั้งนี้ในการสร้างครั้งที่ ๒ เพื่อนำรายได้จากการรับบริจาคบูชานำไปดำเนินการเพื่อถวายเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทรงใช้บำเพ็ญพระกุศลตามพระอัธยาศัย, เพื่อสร้างพระประธานประจำอุโบสถวัดในพระอุปถัมภ์จำนวน ๑๐ วัด และสร้างมหาวิหารพระพุทธอุดมมงคลเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๘ ถนนสายบึงกาฬ-พังโคน อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา เป็นวัดในพระสังฆราชูปถัมภ์

และ ๓.เหรียญฉลุฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นเหรียญฉลุที่ลงตัวทางด้านพุทธศิลป์และพุทธคุณที่สุดเหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึก วัตถุประสงค์เพื่อสมทบสร้างพระอุโบสถดิน จ.สระบุรี เป็นเหรียญฉลุที่มีความงดงามมาก จัดสร้างแบบโบราณ ผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกถึง ๓ วาระ สองวาระแรกมีพิธีมหาพุทธาภิเษกที่วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. ส่วนวาระที่ ๓ มีพิธีมหาพุทธาภิเษกที่วัดสุทัศน์ กทม. ในวันที่ ๙ เดือน ๙ พ.ศ.๒๕๕๖ ถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชฯ


“พระผงของขวัญ ๑๐๐ ปี ญสส."


“พระผงของขวัญ ๑๐๐ ปี ญสส" มีพุทธลักษณะที่งดงาม ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิอยู่หน้าพระประธาน ด้านหลังประดิษฐานอักษรพระนาม ญสส ผิวพระผงออกสีน้ำตาลเข้ม หรือผงหว่าน การสร้างพระผงของขวัญครั้งนี้ ได้รวบรวมมวลสารอันเป็นมงคลจากทั่วประเทศ จำนวน ๖,๐๐๐ มวลสาร ประกอบด้วย มวลสารพระสมเด็จรุ่นต่างๆ เช่น สมเด็จวัดระฆัง สมเด็จบางขุนพรหม เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะประทานให้แก่ผู้มาถวายพระพรแล้ว ส่วนหนึ่งได้ประทานให้ตำรวจทหารและข้าราชที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนทั่วประเทศด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระอนุญาตให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินการจัดสร้างพระผงของขวัญ ๑๐๐ ปี ญสส หรือ สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิ* จำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ เพื่อประทานให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาลงนามถวายพระพรยังสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

อย่างไรก็ตาม วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในการทอดผ้าป่าจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ จากนั้นจะเสด็จฯ ไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ ภายหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ กลับ จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าลงนามถวายพระพรที่บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๖ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โดยผู้ที่ลงนามถวายพระพรที่ชั้น ๖ จะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช อย่างใกล้ชิด โดยจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โทร.๐-๒๒๘๑-๒๘๓๑-๒ และ ๐๘-๑๕๕๒-๙๙๖๗พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง เหล็กไหล7สี เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร ของดีของเสน่ห์


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะได้รับสิทธิในการเลือกสีพื้นหลังและแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป การเลือกสีพื้นหรือแนบไฟล์จะไม่มีผลใดๆ เกิดขึ้น หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ก็คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *
 

พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง เหล็กไหล7สี เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร ของดีของเสน่ห์ของเด็ดๆแรงๆ แนะนำชุดด้านบน วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด แนะนำชุดด้านล่าง


วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร087-7399336,089-8608818,087-8452061
รับสาย เย็น 17.30น. - 20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร084-8038208 คุณภัส One2call
เบอร์ร้าน-Fax055411012 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าว หวยหุ้น หวย ของเสน่ห์